• FASHION
  • All
  • FASHION NEWS
  • HANDBAG
  • SHOES
  • STYLE TIP
  • TREND
 • CELEBRITIES
  • All
  • CELEB STYLE
  • GUEST MODEL
 • WATCH & JEWELRY
  • All
  • WATCH
  • JEWELRY
 • BEAUTY
  • All
  • SKIN CARE
  • MAKEUP
  • BEAUTY FEATURE
 • LIFESTYLE
  • All
  • FOOD and DRINK
  • LIVING
  • CULTURE
  • TRAVEL
 • ZIP TV
 • ZIP CLUB

奇幻詭譎又浪漫時尚秀! 預覧超過100款設計作品 Gucci 2019早春渡假系列

Vivien 2018-05-31 FASHION

1/115

banner

2/115

banner

3/115

banner

4/115

banner

5/115

banner

6/115

banner

7/115

banner

8/115

banner

9/115

banner

10/115

banner

11/115

banner

12/115

banner

13/115

banner

14/115

banner

15/115

banner

16/115

banner

17/115

banner

18/115

banner

19/115

banner

20/115

banner

21/115

banner

22/115

banner

23/115

banner

24/115

banner

25/115

banner

26/115

banner

27/115

banner

28/115

banner

29/115

banner

30/115

banner

31/115

banner

32/115

banner

33/115

banner

34/115

banner

35/115

banner

36/115

banner

37/115

banner

38/115

banner

39/115

banner

40/115

banner

41/115

banner

42/115

banner

43/115

banner

44/115

banner

45/115

banner

46/115

banner

47/115

banner

48/115

banner

49/115

banner

50/115

banner

51/115

banner

52/115

banner

53/115

banner

54/115

banner

55/115

banner

56/115

banner

57/115

banner

58/115

banner

59/115

banner

60/115

banner

61/115

banner

62/115

banner

63/115

banner

64/115

banner

65/115

banner

66/115

banner

67/115

banner

68/115

banner

69/115

banner

70/115

banner

71/115

banner

72/115

banner

73/115

banner

74/115

banner

75/115

banner

76/115

banner

77/115

banner

78/115

banner

79/115

banner

80/115

banner

81/115

banner

82/115

banner

83/115

banner

84/115

banner

85/115

banner

86/115

banner

87/115

banner

88/115

banner

89/115

banner

90/115

banner

91/115

banner

92/115

banner

93/115

banner

94/115

banner

95/115

banner

96/115

banner

97/115

banner

98/115

banner

99/115

banner

100/115

banner

101/115

banner

102/115

banner

103/115

banner

104/115

banner

105/115

banner

106/115

banner

107/115

banner

108/115

banner

109/115

banner

110/115

banner

111/115

banner

112/115

banner

113/115

banner

114/115

banner

115/115

banner

從古典氣息濃郁的希臘羅馬,到皇室風格濃重的英國,再到現代氛圍滿滿的美國和東亞,今年Gucci 2019早春大秀移至法國亞爾市(Arles)舉行,秀場選在公元4世紀古羅馬時期的古墓Alyscamps,千年慕園化身天橋秀。一場火焰秀揭開神秘序幕,就在熊熊烈火之下模特兒們展現浪漫又奇幻的服飾,系列揉合復古經典和品牌標誌性的元素。創意總監Alessandro  Michele分為三個部分向法國致敬,系列設計仿佛回到維多利亞時代,採用天鵝絨、綢緞等高貴材質,另外大量採用豹紋、亮片和蕾絲元素,打造經典浪漫情懷。Michele擅長大玩怪誕而浪漫主義美學,利用顛覆傳統手法開創了無限的想像。​

Source: VOGUE / Fashionista

Read Next...

Load more...