• FASHION
  • All
  • FASHION NEWS
  • HANDBAG
  • SHOES
  • STYLE TIP
  • TREND
 • CELEBRITIES
  • All
  • CELEB STYLE
  • GUEST MODEL
 • WATCH & JEWELRY
  • All
  • WATCH
  • JEWELRY
 • BEAUTY
  • All
  • SKIN CARE
  • MAKEUP
  • BEAUTY FEATURE
 • LIFESTYLE
  • All
  • FOOD and DRINK
  • LIVING
  • CULTURE
  • TRAVEL
 • ZIP TV
 • ZIP CLUB

探索Rado時間的奧妙

Michelle 2018-07-25 WATCH & JEWELRY

1/8

banner

2/8

banner

3/8

banner

4/8

banner

5/8

banner

6/8

banner

7/8

banner

8/8

banner

一向以創新的設計及革命性材質的使用而見稱的手錶品牌Rado與太子珠寶鐘錶合作,舉行一個主題名為「The Elements of Time時間元素」的展覽,首次展出多個新品系列的腕錶。「The Elements of Time時間元素」代表了品牌過去、現在和未來的反思,在設計、材質上創造更多突破。展覽展出三個重點系列,包括融入自然元素的True Thinline Nature真薄大自然系列、展現溫柔、氣質的DiaMaster鑽霸系列真鑽腕錶及經得起時間考驗的True真系列鏤空自動機械腕錶,各顯不同的魅力。

Read Next...

Load more...